Vibro ploče (engl. vibrating plate) su građevinske mašine koje se koriste za stabilizaciju podloge od rastresitih materijala  - peska, šljunka, zemlje i sl. Vibro ploče koriste motor s unutrašnjim sagorevanjem (benzin, nafta). Imaju ugrađen vibrator sa frekvencijama koje se kreću od 40 do 80 Hz i tako su konstruisani da se u toku rada sami kreću napred - poskakuju, tako da je potreban neko da održava pravac kretanja, što se postiže upravljačem. Masa vibro ploča kreće se od 200 do 800 kg. Radna širina ovih mašina kreće se od 60 do 90 cm, zavisno od modela, a radna brzina se kreće od 15 -20 m / min. Savlađuju uspone čak do 25 %. Koriste se za zbijanje slojeva 40 - 80 cm, a najbolje dejstvo postižu u donjem delu sloja. Mogu se kombinovati dve i više ploča u radu, a da njima upravlja jedan rukovalac.

Vibro ploče za asfalt (proizvodnje Dynapac) sa kretanjem unapred se proizvode u širokom spektru počevši od najlakšeg modela LF 15  (70 kg / 52 cm), a zatim slede  LF 70 (74 kg / 40 cm), LF 85 (93 kg / 52 cm), LF 90 (98 - 115 kg / 50 cm)  i LF  3820 (98 kg / 50 cm).

Vibroploče za nabijanje tla (pesak, šljunak) sa kretanjem unapred se proizvode u više modela počevši od  LF 45 (41 kg / 29 cm), a zatim slede LF 62  (59 kg / 33 cm), LF 72 (62 kg / 40 cm), LF  82 (80 kg / 46 cm), CM 13 (127 - 138 kg /46 cm)LF 140 (126 - 138 kg / 50 cm).

Reverzibilne vibro ploče, tj.modeli sa kretanjem u oba pravca (napred - nazad) izrađuju se u sledećim modelima LG 140 (152 - 164 kg / 33 cm), LG  160  (156 - 168 kg / 45 cm), LG 200  (215 - 229 - 250 kg / 50 cm), LG (300 - 325 - 340), LG 500 (475 - 507 kg /85 cm), LG 200, postoje i u naprednijoj verziji, a modeli LG 300 /325/340LG 500 su novi proizvodi.

Bomag proizvodi reverzibilne vibro ploče i to sledeće serije: LG140, LG 160, LG200, LG500, LH300, LH700, LH800.

 

Hidraulične reverzibilne ploče, tj. modeli sa kretanjem u oba pravca (napred - nazad) izradjuju se u sledećim modelima: LH 300 (320 - 325 - 335 kg / 70 cm), LH  700 (765 kg / 96 cm), LH  800 (785 kg / 96 cm). Svi modeli su hidraulični a LH 300 i LH 700 imaju ručnu  kontrolu sa postepenom kontrolom brzine. Model LH 800 je sa radio komandom. Pogodne su za nabijanje peska i šljunka kod temelja gradjevina, u iskopima i putevima, imaju robusnu radnu ploču, dobro uravnoteženo rebro za podizanje, dobro izvedenu vibracijsku ručku, težine su od 40 - 480 kg, centrifugalne sile 8 - 60 kN.

Kružne vibro ploče:

Težina oko 93 kg

Pogodan za nabijanje šljunka i kamena na ograničenim površinama kao što su kanali

Idealan za rad u ulegnućima

Mogućnost kretanja oko svoje ose

Ne zahteva povratni mehanizam i ima antivibracijsku tačku, te centrifugalno kvačilo za lagani start

Benzinski motor

BWH - model sa karakteristikama  (date u tabeli)

MODEL
 
Dimenzije
 
Opcija širine
 
Težina
 
Frekvencija
 
Centrif. sila
 
Brzina
 
Max. nagib
 
Motor
 
Jedinica
 
mm
 
mm
 
kg
 
vib/min
 
Kp
 
m/min
 

 

 
BWH 2400GH
 
565x380x750
 
580
 
110
 
4500
 
2400
 
15-20
 
35%
 
HONDA GX 160 Kl
sx 4 5,5 CV
 
BWH 2400GR
 
565x380x750
 
580
 
110
 
5000
 
2400
 
15-20
 
35%
 
ROBIN EH 17DU
5 CV
 
BWH 2400DH
 
565x380x750
 
580
 
125
 
4500
 
2400
 
15-20
 
35%
 
HATZ IB 20
Diesel 6 CV
 
BWH 2400DR
 
565x380x750
 
580
 
125
 
4500
 
2400
 
15-20
 
35%
 
ROBIN DY 23D
Diesel 5 CV
 

www.bomag.de   www.tunamakina.com   www.vibromax.de  www.dynapac.com  

www.rammax.de

Proračun praktičnog učinka vibroploče se vrši po formuli:

Up = Ut / n × d × Kv

d - debljina sloja koji se zbija .....  (30 - 80 cm)

n - broj prelazaka mašine preko istog mesta

Kv -koeficijent korišćenja radnog vremena
 

Koeficijent Kv neophodan za proračun vadimo iz tabela, kao i izbor samih vibro ploča koji vršimo iz podloga.

Za proračun koštanja radnog časa vibro ploča pogledati sledeće tabele a i b. Izbor mašinskih normi pogledati na listu c.