Utovarivači (engl. loader) se koriste za utovar vezanog i nevezanog zemljanog materijala, ili za iskop zemlje prve i druge kategorije i utovar. Utovarivač je samohodna mašina, a radni organ je izdužena kašika, montirana na traktoru sa gusenicama ili pneumaticima. Zapremina kašike se kreće od 0,3  do 4,0 mˆ 3, a može biti i veća. Princip koji treba koristiti za ostvarenje ekonomičnog rada transportnih vozila je da ona moraju biti 3 - 5 puta veće zapremine od zapremine utovarne lopate. Rukovanje je pomoću mehaničke ili hidrauličnih komandi. Utovarnom lopatom utovarivač zahvata  materijal, te istresa uglavnom čeono ili bočno u transportno sredstvo. Radi toga u radu izvodi  tzv. "V" kretanje. Kod standardnih zglobnih utovarivača  na gumenim pneumaticima  prednji točkovi i utovarna lopata  zglobno su vezani za zadnji deo  mašine na drugom paru pneumatika. Gumeni pneumatici utovarivača su najčešće zaštićeni ili oštećenja mrežom lanaca koja ih obavija. Mogućnost višestruke izmene radnih alata daje utovarivaču obeležje univerzalne građevinske mašine. Posebne celine čine  bageri - utovarivači (kombinirke), teleskopski utovarivači, tunelski               (podzemni)  utovarivači posebno konstruisani za rad u podzemlju, zatim miniutovarivači.

www.kramer.de   www.jcb.com   www.caterpillar.com  www.zeppelin.de    www.casece.com  www.volvo.com  www.equipmentcentral.com/europe

1. U zavisnosti od konstrukcije  utovarivača i načina rada mogu da vrše utovar:

  Sa čela

  "Preko glave", tj.preko sebe

 Sa strane - bočno

2. Po vrsti pogona postoji druga podela:

  Sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem

  Sa pneumo pogonom

  Sa dizel - električnim pogonom

 3. Prema vrsti uredjaja za kretanje dele se:

  Točkaše na pneumaticima

  Točkaše  za kretanje po šinama

  Guseničare

Miniutovarivači (engl. skid -steer loader) su mali, robusni, vrlo pokretljivi  i u mestu vrlo okretni utovarivači na pneumaticima, namenjeni za utovar i prenos svih zemljanih materijala. Prednja utovarna lopata učvršćena je  na zadnju stranu  vozne konstrukcije, pa mogu tovariti preko sebe. Pokretljivost se postiže mogućim nezavisnim  okretanjem svih pneumatika. Posebno je bitno da postoji mogućnost izmene raznih alata i spreda i pozadi na dodatnom bagerskom kraku.To ga čini univerzalnom građevinskom mašinom  i gotovo je nemoguće da bilo kakav rad u gradskim uslovima - rekonstrukcija ulica prođe bez miniutovarivača. Postoji veliki broj različitih miniutovarivača u smislu njihove veličine , snage, koncepcije kretanja, a takođe postoji 20 - tak alata koji se kače na njega.

Teleskopski utovarivači -handleri  (engl. telescopic materials handlers) su posebna vrsta utovarivača  na vrlo pokretljivoj voznoj konstrukciji sa gumenim pneumaticima  sa teleskopskim (produžnim) krakom, koji se može kretati  u horizontalnom i vertikalnom smislu. Koristi se za utovar, prenos i dizanje  svih vrsta građevinskih materijala.Takođe koristi se kao pokretno postolje  za rad na visini i položajima koji su teško dostupni sa zemlje ili drugim načinima. Postoji mogućnost korišćenja  više radnih alata,što ga čini univerzalnom građevinskom mašinom.        

www.kramer.de   www.jcb.com   www.caterpillar.com  www.zeppelin.de    www.casece.com  www.volvo.com  www.equipmentcentral.com/europe  www.gehl.de  www.manitou.fr  www.merlo.com  www.paus.de  www.sennebogen.com

Tunelski (podzemni) utovarivači  (engl. undergraund  loaders) je  posebna vrsta utovarivača za  utovar i prenos svih vrsta  rastresitih materijala  u tesnim podzemnim  prostorima i tunelima. Postoji nekoliko vrsta konstrukcija tunelskih utovarivača. Jedni su  niski  zglobni podzemni utovarivači  na gumenim pneumaticima  s velikom utovarnom lopatom  koja je zglobno vezana  na zadnji deo mašine. Drugi su manji  tunelski  utovarivači  na gusenicama, pneumaticima ili  šinama, koji tovare transportna sredstva  prebacivanjem utovarne lopate iza sebe. Mogu biti na dizel, električni, hidraulični ili pneumatski pogon. Posebna vrsta su  utovarivači sa grabilicom  koji zahvataju  materijal u transportnu traku koja kroz njih prolazi, te tako dopremaju materijal iza sebe. Konstruktivno, po snazi, priključcima i sl. razlikujemo  ogroman broj ovih mašina.

www.atlascopcowagner.com  www.duxmachinery.com   www.gia.se   www.paus.de   www.smc.sandvik.com

Proračun praktičnog  učinka utovarivača vrši se po sledećoj formuli:

 Up = Ut × Kv × Kp × Kr

Ut = T / Tc × q

  Kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

  Kp - koeficijent  punjenja kašike

  q - zapremina radnog organa - kašike

  Kr - koeficijent rastresitosti materijala

Koeficijente neophodne za proračun vadimo iz tabela, kao i izbor samih utovarivača koji vršimo iz podloga.

Tc = tp + tpod + tpre + ti +tpov + tspu + tnam

  tp - vreme punjenja kašike

  tpod - vreme podizanja kašike

  tpre - vreme premeštanja kašike

  ti - vreme istovara na kamion

  tpov - vreme povratka

  tspu - vreme spuštanja kašike

  tnam - vreme nameštanja na novu operaciju

Tc se kreće orjentaciono u granicama  50 - 90 s

Za proračun koštanja radnog časa utovarivača pogledati sledeće tabele ab. Tablice mašinskih normi date su na strani c.