IZBOR I PRIMENA MAŠINA  ZA ZEMLJANE RADOVE  U POGLEDU VRSTE TLA I STENE

tehnološki

zahvat

iskop transport ugradnja
vrsta

materijala

tlo

humus

gline

resak

šljunak

glinci

laporci

čvrsta

 stena

minirana

stena

guranje utovar-

prenos

prevoz razastiranje

planiranje

zemljani

materijali

kameni

materijali

mašina

DOZERI

dozer

guseničar

da moguća

upotreba

- da do oko

100 m

- da

 grubo

delimično

tokom

razastiranja i

planiranja

dozer

guseničar

sa

riperom

da moguća

upoteba

da do oko

100 m

 

da

grubo

delimično

tokom

razastiranja i

planiranja

dozer

na

gumenim

pneumaticima

da u

načelu

ne

- moguća

upoteba

 

do oko

150 m

 

da

grubo i

fino

moguća upotreba
dozer -

kompaktor

sa

jež.

točkovima

da moguća

upotreba

- - da da da ne

UTOVARIVAČI

utovarivač

na

gumenim

pneumaticima

moguća

upotreba

u

načelu

ne

- da moguće prenos

do

300 m

- moguća

upotreba

u načelu

ne

dozer

guseničar -

utovarivač

da moguća

upotreba

da da prenos

od 25 - 50 m

da delimično

tokom

razastiranja i

planiranja

dozer

guseničar -

utovarivač-

sa riperom

da moguća

upotreba

 

da da

 

 

prenos

od 25 - 50 m

da delimično

tokom

razastiranja i

planiranja

teleskopski

utovarivač

moguća

upotreba

ne moguća

upotreba

- da i

prenos

do

300 m

moguća

upotreba

-

SKREJPERI

dozer -

skrejper

guseničar

da može - moguća

upotreba

da prenos

prevoz

do 1500 m

 

da

grubo

delimično

u radu

kod razastiranja

samohodni

skrejper

na

gumenim

pneumaticima

da može moguća

upotreba

 

- od 300m  pa

do nekoliko

kolometara

da

grubo

 

delimično

u radu

kod razastiranja

 
tehnološki

zahvat

iskop transport ugradnja
  tlo slaba

stena

čvrsta

stena

minirana

stena

guranje prenos

utovar

prevoz razastiranje

planiranje

zbijanje
GRADJEVINSKI BAGERI S JEDNIM KRAKOM I LOPATOM
bager

sajlaš

skreperska

kašika

da

( sa kopna

u vodi )

 

u načelu

ne

- moguća

upotreba

- da

izbegavati

- da

grubo

-
bager

sajlaš

zahvatna korpa -

grajfer

da

( sa kopna

u vodi )

 

u načelu

ne

 

da za

kamene

materijale

da ugradnja

kamenih

blokova

bager

sajlaš

sa

čeonom

lopatom

da moguća

upotreba

da da grubo

profilisanje

hidraulični

bager

čeona

lopata

da moguća

upotreba

da da grubo

profilisanje

hidraulični

bager

dubinska

lopata

da

( i sa

kopna

u

vodi )

moguća

upotreba

u

načelu

ne

da moguće na

kratkim

potezima

da da lakše

žbijanje

manjih površina

hidraulični bager

grajfer

da

( i sa

kopna

u

vodi )

u

načelu

ne

- da

za

kamene

blokove

ne da ugradnja

kamenih

blokova

ne
tekeskopski

bager

da moguća

upotreba

u

načelu

ne

da moguće da da lakše

žbijanje

manjih površina

BAGERI VEDRIČARI
bageri sa

lancem

vedrica

da moguća

upotreba

- u

načelu

ne

- da - da

grubo

profilisanje

-
bageri sa

kolom

vedrica

da moguća

upotreba

da da

grubo

profilisanje

ROVOKOPAČI ( TRENČERI )
rovokopači

 sa

lancem

vedrica

da moguća

upotreba

- - da - profilisanje

kao deo

zahvata

-
rovokopači

sa

kolom

vedrica

da moguća

upotreba

da profilisanje

kao deo

zahvata

rovokopači

 sa

lancem

šiljaka

ne moguća

upotreba

da - da profilisanje

kao deo

zahvata


 
tehnološki

zahvat

iskop transport ugradnja
  tlo slaba

stena

čvrsta

stena

minirana

stena

guranje prenos

utovar

prevoz razastiranje

planiranje

zbijanje

MAŠINE SA OTKOPNIM KRAKOM

bageri sa

udarnim

čekićem

- da da razbijanje

većih

komada

- grubo

i fino

profilisanje

iskopa

-
mašine

sa

rotacionom

glavom

moguća

upotreba

da moguća

upotreba

- - da - fino

profilisanje

iskopa

bageri

sa

rotacionom

glavom

moguća

upotreba

da moguća

upotreba

da

sa

utovarnom

lopatom

fino

profilisanje

iskopa

PLOVNI BAGERI

plovni

bager

sa

grajferskom

kašikom

da - moguća

upotreba

transport na kopno uglavnom plovnim transportnim trakama koji su sastavni deo opreme plovnog portalnog bagera sajlaša sa grajferskom kašikom ili plovnog bagera sa  lancem vedrica grubo

profilisanje

iskopa

-
plovni

bageri

sa lancem

vedrica

da moguća

upotreba

- moguća

upotreba

profilisanje

iskopa

PLOVNI BAGERI SISAVCI - REFULERI

refuler

sa

usisnom

cevi

samo na

kraku

da - moguća

upotreba

transport na kopno uglavnom cevima na pontonima koji su sastavni deo opreme bagera sisavca ili refulera - sastavni deo bagera su takodje pumpe za  transport mešavine vode i

iskopanog materijala

kroz cevi

grubo

profilisanje

iskopa

-
refuleri

sa

rotirajućom

glavom

da moguća

upotreba

- moguća

upotreba

grubo

profilisanje

iskopa

AUTOPREVOZNA SREDSTVA -VOZILA NA PNEUMATICIMA
tegljači +

polu

( prikolice )

- - da

bez

ograničenja

daljine

prevoza

-
kamioni

kiperi

da

bez

ograničenja

daljine

prevoza

- delimično

tokom

prevoza

po nasipima

zglobni

damperi

da

bez

ograničenja

daljine

prevoza

delimično

tokom

prevoza

po nasipima

veliki

damperi

da

do

nekoliko

kilometara

delimično

tokom

prevoza

po nasipima

 
tehnološki

zahvat

 

iskop

 

transport

 

ugradnja

 

  tlo slaba

stena

čvrsta

stena

minirana

stena

guranje prenos

utovar

prevoz razastiranje

planiranje

zbijanje
zemljani

materijali

kameni

materijali

GREJDERI

standardni

grejder

moguća

upotreba

  - moguća

upotreba

moguće - da -
grejder sa riperom ( i dozerski

nož )

da moguća

upotreba

- moguća

upotreba

da da

SREDSTVA ZA ZBIJANJE

statički

glatki

valjak

videti detaljnije u sledećoj tabeli

moguća

upotreba

da
vibracioni

glatki

valjak

moguća

upotreba

da
valjak

( vibrac.) jež

da ne
valjak

statički

gumenjak

da da
vibroploče moguća

upotreba

da
žabe

skakavci

da moguća

upotreba


IZBOR  I PRIMENA MAŠINA I OPREME ZA ZBIJANJE ZEMLJANIH I  KAMENIH MATERIJALA

vrsta

materijala

organski

materijali

( humus )

sitnozrni zemljani

 materijali ( tla )

  šljunci - drobljenci

dobro minirana stena

mašina prašina glina kredna

tla

glinoviti

pesci

čisti

loše

graduirani

pesak

čisti

dobro

graduirani

pesak

loše

graduirani

šljunci

i

ostali

dobro

graduirani

šljunci

i

ostali

vrlo

krupni

komadi

šljunka

i

ostalo

 statički

gladak

valjak

  moguća upotreba za zatvaranje i gladjenje

nakon glavnog zbijanja

 

slab

učinak

nikakav

ili

slab

učinak

srednji

učinak

nikakav

ili

slab

učinak

bez

učinka

valjak -

( vibro )

jež

moguća

upotreba

dobro

prilagodjen

i velikog

učinka

srazmerno

ili

mali

učinak

srazmerno

srednji

učinak

bez učinka

neupotrebljiv

slab

učinak

slabo

prilagodljiv

neupotrebljiv
valjak -

gumenjak

moguća

upotreba

vrlo upotrebljiv

prilično prilagodljiv

srednji

učinak

dobro prilagodljiv neučinkovit
valjak-

( vibro )

glatki

  moguća upotreba za zatvaranje i gladjenje

nakon glavnog zbijanja

 

dobro do

prilično dobro

prilagodljiva

srednji

učinak

dobro

prilagodljiv

kad je

težak

učinak

je

veliki

vibro -

ploča

  izbegavati upotrebu moguća

upotreba

 

dobro do

prilično dobro

prilagodljiva

srednji

učinak

 

dobro

prilagodljiva

teška

veliki

učinak

skakavac

žaba

- udar

  moguća

upotreba

izbegavati

upotrebu

moguća

upotreba

bez nekog

učinka

prilično

dobro

prilagodljiv

slabo

prilagodljiv

prilično

prilagodljiv