Glavne vrste nabijača su:

Mehanički nabijači

Eksplozivni nabijači

Vibronabijači

Dve poslednje vrste nazivamo i stubnim nabijačima, jer u radu imaju uspravan položaj kao stub. Mehaničko nabijanje je nabijanje pomoću ploče ili kocke od armiranog betona, težine od 15 do 30 kN, veličine 60 × 60 do 110 × 110 cm, koje se dižu  pomoću dizalica na visinu od 1,5 do 2 m i slobodnim padom spuštaju na nasipni materijal. Padanjem ploče nasipni materijal se nabija. Takav rad primjenjuje se samo u specifičnim slučajevima, kao i za relativno male nasipne količine. Eksplozivni nabijači su mašine udarnog delovanja, a koriste  se za zbijanje manje količine nasipnog materijala u ograničenim prostorima, kao što su kanalski rovovi i klinovi objekata i sl. Stubastog su oblika, a sastoje se od dva dela, gornjeg težeg klizno vezanog za donji lakši deo s udarnom stopom. Nabijač radi u tri faze:

Prva ili početna faza je paljenje eksplozivne smeše (benzina ili benzola) u stubu  gornjeg dela klizno vezanog nabijača

Druga ili radna faza je kad stopa nabijača zbog eksplozije udara u nasipni sloj podižući istovremeno gomji deo nabijača na visinu od 30 do 40 cm. Zatim se i donji deo sa stopom uz novo usisavanje smeše pomoću teleskopskog privlačenja ubrzano podiže za gomjim delom.

U trećoj fazi nabijač celom svojom težinom pada na nasipni sloj i po drugi put u istom ciklusu zbija slobodnim padom

Nabijač na eksplozivni pogon  "Žaba" služi za sabijanje većih i manjih zemljanih površina kod izgradnje puteva i nasipa i to onih delova koji su teško pristupačni za valjke, kao što su veze između bokova brana i nasipa, betonskih delova i nasipa,  Vrši zbijanje zemlje u dva maha i to prilikom odskoka od tla i pri padu težinom dinamičkog udara, pri čemu se kreću brzinom od 12 do 14m/min.  "Žabe" imaju znatno dejstvo u dubinu (oko 40 - 90cm) i udarnu silu od 40 do 130KN. Snaga motora je od 1,5 do 3 kW.

model IR-ABG R1 i model IR-ABG R2  (58 i 73 kg)

BOMAG - BT 65.4

VMR60 (58 kg, visina radnog odskoka 230 mm, frekvencija 800 Hz, udarna sila12,9 kN)

VMR75 (težina 73 kg, visina radnog odskoka 280 mm, frekvencija 800 Hz,udarna sila  14,7 kN)

www.bomag.de   www.tunamakina.com   www.vibromax.de  www.dynapac.com   www.rammax.de