Mehanički nabijači, maljevi, prave se težine od 1,75 do 3t, veličine su 0,60 x 0,60 do 1,10 x 1,10. Padaju sa visine od 1,5 od 2 m. Poslužuje ih kran ili univerzalni bager sa dizalicom.

Maljevi se automatski podižu do gornjeg mrtvog položaja, odakle slobodno padaju na nabijano tlo, pri čemu se kinetička energija pada udarom preobraća u pritisak na tlo, praćen i potresanjem tla.

Prema pogonskoj energiji dele se na:

Kranske

Eksplozivne

Električne

Pneumatske

Primenjuju se za raznovrsne materijale, vezane i nevezane, kamenite i zgrudvane koje drobi udar ali neprikladna visina pada i težina mogu dovesti do prekomernog usitnjavanja čestica rušenjem njihove strukture i stvaranja prašine.

Slede teški maljevi za nabijanje tla:

Delmag  (1250 kg, Nmax = 606 kN,  max udara 52 / min)

Delmag (masa cele mašine 28600 kg, cena 17500 e)

Hitachi KH 150 GLS-K (visina 3,45 m, dužina 22, 5 m)

Krupp-Müller - MS 7 HB 4 (masa 1300 kg, cena 4500 e)

Delmag - MSDT1505 (max sila nabijanja 600 kN)

 ABI - Mobilram RE 12/14300 (masa 40000 kg cele mašine,  motor dizel 188 kW)

ABI - Mobilram TM14/17 Sennebogen SR28  

(masa cele mašine 43000 kg, sila udara max 800 kN,  motor MAN dizel 309 kW)

 ABI - Mobilram TM12/15 Sennebogen SR28  

(40000 kg je masa cele mašine,  max. sila udara 600 kN,  motor CAT dizel 222 kW)

ABI - RE8000 S 4 REF. 106905 

(masa cele mašine 28 000 kg,  malj u gornjem položaju ima limiti 10 m od tla)

ICE 428 428 B (masa 1280 kg, cena  5900 e)

Tünkers - HVB 24/30 

(masa 700 kg, cena 6350 e,  max sila udara 240 kN)

ABI - Vibrator HVR 45 

(masa 950 kg, max. udarna sila 300 kN) 

Slede slike hidrauličkih čekića:

Indeco - MES 1750  (1000 kg, cena 9500 e)

    

MBB 60 (masa  70 kg, cena 2500 e)  

        

Indeco - IND 8500 (masa 4500  kg, cena 75000 e) 

Posebna vrsta maljeva (čekića) koristi se za pobijanje talpi, a montiraju se na bagerima sajlašima (mehaničkim bagerima).     

                         

                    

Udarni čekić (engl. rock breaker, impact hammer) je oprema za mehaničko razaranje stene i betonskih konstrukcija udarom. Opremu osim udarnog čekića čini paket dleta kojima se deluje na materiju koja se razara. Udarni čekić pretvara svoju pogonsku energiju u kinetičku energiju. Postoje laki udarni čekići  "pikhameri" čija je masa obično do 30 kg i teški udarni čekići, čija je masa veća od 30 kg do nekoliko tona.Teški čekići se uvek nalaze na  kraku bagera. Pogon je obično hidraulički, jer omogućava  visokofrekvencijske ili vibracione udare, koji su osnov rada čekića.

            

www.alliedcp.c  www.brokk.com   www.smc.sandvik.com

www.euroram-rockmaster.com

www.socomec-spa.com   www.tramac.com