Bageri (eng. excavators)  je tehničko sredstvo koje se najviše koristi  za mašinski rad pri građenju. Obuhvataju  širok raspon vrsta, podvrsta i tipova  mašina namenjenih za površinski, podzemni i podvodni iskop u tlu i steni ,odnosno za iskop i utovar zemljanih i kamenih materijala. Koriste se takođe za planiranje i oblikovanje nasipa bilo od zemlje ili kamenih materijala.

 


Dozeri su mašine za zemljane radove   koji se sastoje od osnovne bazne  mašine - traktora guseničara ili dvoosovinskog traktora na pneumatskim točkovima i rama na čijem je prednjem delu raonik sa nožem.

 

 

 


 

   Utovarivači  (engl. loader) se koriste  za utovar vezanog i nevezanog zemljanog materijala, ili za iskop  zemlje prve i druge kategorije i utovar. Utovarivač je samohodna mašina, a radni organ je izdužena kašika, montirana na traktoru sa gusenicama ili pneumaticima. Zapremina kašike se kreće od 0,3  do 4,0 mˆ 3, a može biti i veća. Princip koji treba koristiti  za ostvarenje ekonomičnog rada transportnih vozila je da ona moraju biti 3 - 5 puta veće zapremine od zapremine utovarne lopate. Rukovanje je pomoću mehaničke ili hidrauličnih komandi. Utovarnom lopatom  utovarivač zahvata  materijal, te istresa  uglavnom čeono ili bočno u transportno sredstvo. Radi toga u radu izvodi  tzv. "V" kretanje. Kod standardnih zglobnih utovarivača  na gumenim pneumaticima prednji točkovi i utovarna lopata  zglobno su vezani za zadnji deo mašine na drugom paru pneumatika. Gumeni pneumatici utovarivača su najčešće zaštićeni ili oštećenja mrežom lanaca koja ih obavija. Mogućnost višestruke izmene radnih alata daje utovarivaču obeležje univerzalne građevinske mašine. Posebne celine čine  bageri - utovarivači (kombinirke), teleskopski utovarivači, tunelski (podzemni)  utovarivači posebno konstruisani za rad u podzemlju, zatim miniutovarivači.

 
 

 

Skejper, skreper je vrsta koša                   (engl. scraper) - alat  za iskop zemljanih materijala struganjem, u vidu sanduka ili  koša, koji se prilikom povlačenja puni. Osnovni je alat  bagera sajlaša (dreglajn).

 

 

Grejder (engl. grader, motor grader) je  vrlo brza, pokretljiva mašina za razastiranje, planiranje i oblikovanje svih vrsta rastresitih materijala. Grejder čini traktorska osnova na gumenim pneumaticima (dva ili četiri pozadi, dva napred), na čiji je središnji okvir (povezuje prednji i zadnji deo)učvršćen u svim smerovima dugačak i uzak nož. To je osnovni alat čija pokretljivost u radnim položajima, daje grejderu obeležja univerzalne građevinske mašine. Može biti s prednje strane opremljen manjim dozerskim nožem, a sa zadnje rijačem koji omogućuju olakšan iskop i razaranjem nekih vrsta tla.