Građevinska mehanizacija (engl. construction equipment) su sve vrste građevinskih mašina, pogonskih motora, transportnih sredstava, razne tehnološke opreme i uređaja. Mašine se obično dele u dve osnovne grupe:

  Standardne građevinske mašine

  Posebna građevinska mehanizacija

Prva grupa obuhvata standardne građevinske mašine, serijske proizvodnje, velikog broja tipova Druga grupa je raznovrna tehnološka oprema koja se takođe deli na:

  Pokretnu opremu na jedinstvenoj voznoj konstrukciji, maloserijske proizvodnje

  Velike celine tehnološke opreme sastavljene od uređaja maloserijske   proizvodnje (industrijska postrojenja za proizvodnju agregata  i sl.)

U smislu područja primene i predmeta rada postoje dve glavne celine:

   Građevinske mašine za zemljane radove

   Građevinske mašine za betonske radove u širem smislu

Grupa betonskih radova se deli na sledeće podgrupe:

  Građevinske mašine za betonske radove u užem smislu

  Građevinske mašine za asfaltne radove

Pored ovih podela grupe građevinske mehanizacije se dele u smislu "bavljenja" odgovarajućim građevinskim materijalom na sledeće podgrupe:

  Mašine za pripremu, proizvodnju i preradu materijala

  Mašine za transport materijala

  Mašine za ugradnju materijala  i montažu prerađevina

  Pomoćne i ostale mašine

Navedena građevinska mehanizacija se primenjuje u visokogradnji, te industriji, zatim niskogradnji (putevi, građenje i održavanje železnica, tunelogradnja). Pri tome se iste vrste mašina i opreme, zavisno od područja primene, razlikuju po nekim konstruktivnim karakteristikama i pokretljivosti, u zavisnosti od složenih zahvata u kojima učestvuju.

Gradjevinske mašine za  asfaltne radove (engl. asphalt paving equipment)  predstavljaju sve vrste tipičnih mašina i ostale tehnološke opreme za izvođenje i reciklažu (obnovu) kolovoznih konstrukcija od asfalt - betona ili drugih asfaltnih zastora (prskani asfalti, penetrirani makadami i sl). Sa delom standardnih mašina za zemljane radove čine građevinske mašine za gradnju puteva.Globalno se dele na:

  Standardne mašine za asfaltne radove (finišeri, neki valjci)

  Posebnu građevinsku mehanizaciju (posebni finišeri, asfaltne baze)

  Mašine i tehnološka oprema za obnovu i recikliranje asfaltnih zastora  (glodalice, remikseri)

Građevinske mašine za betonske radove  (engl. concrete construction equipment)  su sve vrste tipičnih mašina, zatim specijalnih građevinskih sredstava, zatim ostale tehnološke opreme i mašina za izvođenje betonskih konstrukcija. Dele se na:

  Mašine i opremu za proizvodnju betona (fabrike betona)

  Mašine za transport betona (automešalice, pumpe za beton, toranjske dizalice)

  Mašine za ugradnju  svežeg betona (vibratori, finišeri)

  Mašine i  opremu za proizvodnju, transport i montiranje betonskih prerađevina, elemenata i sklopova

Ove brojne mašine za betonske radove međusobno se razlikuju po mnogim radnim i konstruktivnim obeležjima, zatim po svojoj pokretljivosti kao mašina u zavisnosti  od područja primene (visokogradnja, niskogradnja, gradnja puteva,  tunelogradnja, hidrogradnja). Razlikuju se takođe po posebnim tehnološkim postupcima  i zahvatima  betonskih i montažnih radova u kojima učestvuju. Tu takođe spadaju mašine i tehnološka oprema za proizvodnju betonskog čelika i armaturnih mreža (armirački pogon, mehanizacione skele i oplate), kao i ostala oprema pogona za proizvodnju, transport i montiranje betonskih prerađevina, elemenata i sklopova.

 

Građevinske mašine za podzemne radove (engl. tunneling  equipment)  su posebne podvrste građevinskih mašina, transportnih sredstava  i ostale tehnološke opreme prilagođene posebno svojom konstrukcijom za podzemni rad u tlu i steni, tj. za građenje potkopa, tunela, galerija  i sličnih podzemnih konstrukcija. U smislu konstrukcije i logistike rada obuhvataju mašine prilagođene radu u skučenim podzemnim prostorima:

  Standardne građevinske mašine za zemljane i betonske radove (uz tunelske bušilice, tunelske utovarivače, mašine sa otkopnim krakom, torket aparati  i sl).

  Posebna građevinska mehanizacija za podzemne radove (tunelski betonski voz -TBM i sl. )

Deo ovih građevinskih mašina sličan je po konstrukciji i radnoj koncepciji rudarskoj mehanizaciji, pa se iste rudarske ili građevinske mašine međusobno tehnološki dopunjuju, bilo u rudarstvu, bilo u tunelogradnji.

www.gia.se   www.wirth-europe.com   www.atlascopco.com   www.smc.sandvik.com

 

 

 

Građevinske mašine za zemljane radove (engl. earthmowing construction  equipment) su sve vrste mašina, transportnih sredstava (kiperi i damperi), te ostala tehnološka oprema za rad (građenje) u tlu i steni, odnosno za rad sa kamenim i zemljanim materijalima. Koriste se  90 % u niskogradnji (putevi, hidrotehnika, podzemne konstrukcije), a jednim malim delom i u visokogradnji. Dele se na:

  Standardne  građevinske mašine za zemljane radove

  Posebna mehanizacija za zemljane radove

Detaljnija podela je:

   Mašine i tehnološka oprema za  za iskop

  Mašine za transport (deo mašina za zemljane radove  vrši takođe neki oblik transporta materijala, u okviru svog tehnološkog zahvata)

  Mašine za preradu i ugradnju zemljanih odnosno kamenih materijala

   Posebna mehanizacija za zaštitu iskopa i nasipa

  Posebna mehanizacija za izradu i zaštitu temeljnih jama, zavesa

  Mašine za temeljenje

Standardne građevinske mašine za zemljane radove su dozeri, bageri, skrejperi, utovarivači, grejderi, valjci, rotofrejzeri  itd. Zatim mašine za minerske radove kao što su bušilice, kompresori itd. Navedene vrste građevinskih mašina za zemljane radove međusobno se razlikuju po nekim konstruktivnim karakteristikama i pokretljivosti, u zavisnosti od vrste primene, specifičnosti tehnologije radova u kojima učestvuju.

U posebnu građevinsku mehanizaciju za zemljane radove spadaju sve vrste plovnih bagera, bageri vedričari, kabl -bageri, finišeri za izvodjenje stabilizacionih slojeva puteva, pokretne drobilice, kao i deo mehanizacije za podzemne radove.