Infonet Group iz Beograda već godinama svoju delatnost koncentriše na prikupljanje informacija iz oblasti građevinske industrije, kao i promociju preduzeća iz te grane privrede. Pre više od šest godina pokrenuli su  prvi specijalizovan internet katalog građevinske industrije u regionu. Neposredno nakon toga pokrenuto je i štampano izdanje kataloga Građevinarstvo i opremanje koje je svojom ažurnošću padataka, detaljnom klasifikacijom proizvoda i usluga i kvalitetnom distribucijom postalo najkorišćeniji informator građevinske industrije Srbije. Ove godine izlazi iz štampe grafički redizajnirano i znatno prošireno peto po redu izdanje. U toku godine će biti rekonstruisan sajt www.gradjevinarstvo.co.yu koji će se, povećanjem funkcionalnosti i dodavanjem znatno više sadržaja, transformisati u web portal građevinske industrije jedinstven u Srbiji.

    

Konačno, osluškujući potrebu mnogih preduzeća da kroz jedan časopis okrenut profesionalcima u građevinarstvu periodično imaju mogućnost da predstave novosti u svojim kompanijama, nove proizvode i usluge, konkretnu primenu proizvoda iz svoje ponude, te prikažu svoja dostignića i postignute rezultate, ali i da kroz naučne i stručne tekstove dođu do dragocenih informacija koje će unaprediti njihovo poslovanje, i da, na kraju, budu sigurni da će takav časopis doći do svih potencijalno zainteresovanih za ovakav vid informacija, stvorili su - BUILD magazin.

Infonet Group d.o.o.
Izvorska 41, Beograd
Tel. +381 11 3571 509
Tel. +381 11 3571 510
info@buildmagazin.com

Faraon već godinama  domaćem građevinarstvu  projektuje softver široke namene u procesu realizacije investicionih projekata.Usluge su  namenjene:izvođačima, investitorima, projektantima i inženjering firmama.

1. Kursevi

 
Kurs (3 dana): Priprema ponuda u građevinarstvu. Vežbe se rade na softverskom paketu Faraon

2. Usluge

 
zrada ili revizija predmera na osnovu idejnog ili izvođačkog projekta
 
 Izrada predračuna (samo cene pozicija i specifikacije resursa)
 
Detaljna izrada predračuna (sa analizama cena, cenovnici, specifikacije resursa)
 
 Priprema dinamičkih planova
 
 Kontrola sprovođenja dinamičkog plana izvođenja
 
 Konsalting na temu uvođenja Primavera paketa u građevinske firme (implementacija)
 
Usluge nadzora izvođenja radova
 
 Arhitektonsko projektovanje
 
Građevinsko projektovanje (statika)
 
 Izrada nameskog softvera po potrebi klijenta a u vezi sa svim gore pomenutim

Adresa

 
DNA doo
  Gostivarska 23
  11000 Beograd
  Srbija 
  PIB: 104761830 
  Mat. br.: 20232617
  Delatnost: 72200
  Telefon: (011) 249-49-68
  Mobini: 064-288-3889
  E-mail:
nesa@faraon.co.yu

Kontakt osoba

  
Nenad Radović


CMC-Pro mreža - sve o domaćem građevinarstvu

Kontakt osoba

Dr.Dragan Arizanović

E-mail: darizanovic@gds.co.yu