Finišeri (engl. finishers) su složene mašine na sopstveni pogon na postolju sa gusenicama ili gumenim točkovima za izradu nosivih slojeva od asfaltbetonskih mešavina kod puteva, zatim avionskih pista, zatim obloga kanala itd. Sastoji se iz komponenti koje prihvataju, razastiru i zbijaju masu, a po potrebi mogu služiti kao gladilice ili rezati ugrađene zastore. Kreću se tokom rada neprekidno vrlo malom brzinom. Finišeri su dakle mašine kontinualnog dejstva, znači rade bez prekida na asfaltiranju deonice puta, kamioni sa vrelim asfaltom dolaze, sipaju masu u koš finišera i vraćaju se nazad, a finišer rasprostire materijal. Koševi su različite veličine i postoji veliki broj različitih principa rada.

Podela finišera:

Finišeri za beton (engl. slipform  concrete  pavers)

Finišeri za asfaltne zastore (engl. slipform asphalt pavers)

Neki složeni finišeri, kao što su finišeri za izvođenje obloge kanala, mogu da izvode plitki iskop, zatim grubo izravnanje i fino planiranje posteljice iskopa pre izvođenja asfaltnobetonskog sloja.

Postoji mnogo različitih vrsta finišera u smislu njihove veličine, praktičnog učinka, konstrukcije za kretanje, kao i prihvat i ugradnju materijala.

Vođenje finišera po pravcu i visini uglavnom je automatsko pomoću lasera ili preko prethodno nivelirane žice ili preko papuče po prethodno izvedenom delu zastorne konstrukcije.

Praktični učinak finišera se računa po formuli: 

Up =  Ut × Kv × Kr

Kv -koeficijent korišćenja radnog vremena

Kr -koeficijent rastresitosti

Izbor finišera se vrši iz podloga. Za proračun koštanja radnog časa pogledati tabele a i b.

www.bitelli.com   www.road-development.irco.com   www.cifa.com  www.dynapac.com  www.ir-abg.com   www.marini-spa.com        

www.gomaco.com  www.guntert.com www.voegele-ag.de

Glodalica, "freza (engl. milling machine) je građevinska mašina za skidanje slojeva starog asfalta na putevima. Glodalice se dele na:

Glodalica na šasiji sa gusenicama

Glodalica na šasiji sa gumenim točkovima

Na šasiji je postavljeno otvoreno korito, unutar koga se nalazi rotirajući valjak sa specijalno oblikovanim šiljcima. Pomoću tih šiljaka valjak glođe - skida asfaltne slojeve. Istrugani materijal se ostavlja u izduženju korita ili se putem transportne trake puni u vozila ispred glodalice. Samo struganje asfalta može biti hladno ili vruće, što znači da glodalica po potrebi može zagrevati asfalt.

Remikser (engl. remixer ,recycler) je jedna od najsloženijih građevinskih mašina, tj.skup opreme na jednom postolju putem koje se skida sloj asfalta, reciklira, obogaćuje ili ne novim i postavlja na trasu. Ceo proces u jednoj mašini.

Recikliranje je moguće u slučaju obnove debljih asfaltnih slojeva hladnim postupkom  pomoću prostijih remiksera uglavnom na gumenim točkovima (engl. road reclaimer) ,koji istovremeno u hodu stružu asfaltni sloj, mešaju ostrugani usitnjeni materijal sa vezivom  i ponovo ugrađuju izmešani materijal unutar jednog bubnja sa valjkom za glodanje koji ujedno meša ostruganu kamenu sitnež sa vezivom.

Recikliranje tanjih asfaltnih zastora takođe hladnim postupkom moguće je pomoću vrlo složenih remiksera (engl.cold milling machines, cold remixer, cold recycler) koji istovremeno stružu asfaltni sloj, mešaju usitnjeni sastrugani materijal sa vezivom i ponovo ugrađuju izmešani materijal pomoću više uređaja smeštenih ispod pokretnog postolja na gusenicama.

Obnova asfaltnih zastora moguća je vrućim postupkom pomoću složenih remiksera      (engl. hot remixer, hot recycler, hot recycling  train) koji u hodu istovremeno prethodno zagrevaju i stružu asfaltni sloj, mešaju ostrugani usitnjeni materijal sa vezivom i vrše ponovnu ugradnju tako pripremljenog materijala pomoću više uređaja smeštenih ispod pokretnog postolja  na gusenicama.

www.bomag.de  www.wirtgen.de  www.wirtgen-group.com 

www.marini-spa.com

Rotofrezer, pulvimikser (englpulverizing mixer) je građevinska mašina za usitnjavanje zemljanih materijala. Koristi se još za mešanje gline ili kamenog filera sa nekim vezivom kod izrade stabilizirajućih slojeva  (bilo nosećih ili podtla - u tom slučaju se naziva pulvimikser).

Rotofrezer čini traktorska osnova, uglavnom na gumenim pneumaticima na koju je sa prednje strane okačeno donje otvoreno korito. Unutar se nalazi jedna okretna osovina  koja nosi posebno oblikovane lopatice ili noževe za usitnjavanje, odnosno mešanje odgovarajućih materijala. Korito je dole tako izvedeno da ostavlja iza sebe sloj stabilizacije.

www.bomag.de   www.caterpillar.com  www.zeppelin.de  www.wirtgen.de