Fabrike betona se sastoje od sledećih funkcionalnih celina:

Prostora za smeštanje agregata

Prostora za smeštanje cementa

Prostora za smeštanje vode

Prostora za smeštanje uređaja za spravljanje mešavine

a povezuju ih različita sredstva unutrašnjeg transporta opremljena mernokontrolnim uređaima. Dijagram proizvodnje betona u fabrici betona (u sekundama):

Doziranje agregata

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražnjenje vage agregata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doziranje cementa

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražnjenje vage cementa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Doziranje vode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreme mešanja sastojaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

Pražnjenje mešalice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Kompaktnost postrojenja je uslovljena potrebom da se minimiziraju troškovi za pripremne radove tj. razvod instalacija, a u potpunosti se može ostvariti jedino u fabrikama betona velikog kapaciteta čiji su silosi (bunkeri) za agregat i cement smešteni iznad bloka mešalice, u građevinu u vidu kule.

Ovaj kompaktni oblik fabrike betona dozvoljava smeštaj 4 različite vrste cementa i 6 frakcija agregata (zapremina svih boksova silosa agregata je 300 - 600 m³) sa kapacitetom 140 - 180 m³/h spravljenog, odnosno 90 - 120 m³/h ugrađenog betona. Centralna grupa mešalica ima korisnu zapreminu bubnja 1,5 - 3,0 m³.

Ukoliko se ovakva konfiguracija postrojenja usvaja za izgradnju objekata tipa brane, tada bateriju sa 4 mešalice zapremine po 4,5 m³ treba da prate silos za 150 m³ cementa i silos za 500 - 800 m³ agregata kako bi izlaz sistema dostigao 500 m³/h spravljenog, odnosno 350 m³/h ugrađenog betona.

Postrojenja sa istim sadržajem mogu biti i u horizontalnim formama. Situaciona rešenja ovih fabrika betona zavise od zahteva snabdevanja mešalice potrebnim komponentama mešavine, proizašlih iz željenog kapaciteta – koji može biti do 200 m³/h. Centralna jedinica takvog postrojenja ima blok mešalica korisne zapremine bubnja 2,0 - 4,5 m³. Veličina bunkera za 5 - 6 frakcija agregata (ukupne zapremine 200 - 300 m³) nameće specifičan prostorni razmeštaj trakastih transportera za punjenje i pražnjenje bunkera pa je centralna jedinica obično smeštena na metalnom postolju tako da je izlazni otvor levka za utovar betona u auto-mešalice na visini 4,0 m.

Fabrike betona (engl. concrete - mixing plant) koje se nazivaju stalne javljaju se u dva oblika. Jedne su srednje velike (uglavnom u dolinama reka), raščlanjene  fabrike betona ili s pregradama (fabrika u obliku zvezde) ili sa silosima za kamenu sitnež. Druge su velike uspravne (toranjske) fabrike betona (concrete - mixing tower -plant)Posebnu celinu čine mobilne fabrike betona odnosno pokretne mešalice za beton.

horizontalna fabrika betona

toranjska fabrika betona

        

Proračun praktičnog učinka fabrike betona:

Up =  Ut × Kv ×  Kr

Kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

Kr - koeficijent rasteresitosti (približno 0,95)

Izbor fabrika betona vrši se iz podloga. Za proračun koštanja radnog časa fabrike betona pogledati sledeće tabele a i  b.

Pokretne mešalice za beton (engl. concrete mixers) je oprema za proizvodnju betonske mešavine. Mogu biti samostalne (vučene), srednje velike mešalice, zatim  samostalno veće pokretne samohodne ili vučene mešalice ili sastavni deo složenih postrojenja.

 

 

 

 

Prema načinu mešanja sastojaka pokretne mešalice za beton se dele na:

Gravitacione mešalice za beton (free - fall concrete mixers) - rade sa slobodnim padom

Prisilne mešalice za beton (forced -action mixer) - rade prisilnim putem pomoću lopatica

Gravitacione mešalice za beton sa uspravnim bubnjem ili okretnim bubnjem. Primenjuju se za mešanje krupnozrnih betona i kao male pomoćne mešalice. Ciklus njihovog rada traje nekoliko minuta.

U fabrikama betona se najčešće koriste prisilne mešalice za beton koje mešaju sastojke svežeg betona u bubnjevima pomoću lopatica.

 

www.cifa.com     www.lintec-gmbh.de   www.schwing.de 

www.elba-werk.com  www.carmix.com

   

  

Pogledati i sledeće upotrebljive linkove:

www.readymix.com.au www.ajax-fiori.com www.meka.biz www.vega.com

www.inventure-systems.com www.cement.ca www.mix-concrete.com www.rexcon.com

www.jahnaconcrete.com www.roadstothefuture.com www.angersteins.com

www.fexima.ru www.geco-online.de www.amerilease.com www.cifausa.com

www.indiamart.com  www.besser.com

www.scaletron.com www.olenbetong.no