Dozeri su mašine za zemljane radove koji se sastoje od osnovne bazne mašine - traktora guseničara ili dvoosovinskog traktora na pneumatskim točkovima i rama na čijem je prednjem delu raonik sa nožem. Pogodan je za izvršenje sledećih radnih zadataka:

 Iskop zemlje treće i četvrte kategorije

  Razastiranje materijala

  Grubo planiranje materijala

  Izrada manjih nasipa i bočnih pozajmišta

  Skidanje humusa sa površine terena

  Zatrpavanje temeljne jame, kanala, rovova

 Čišćenje terena od šiblja, korenja, rastinja

 Čišćenje terena od većeg nevezanog kamenja

  Obaranje stabala

   Iskop materijala iz majdana, ili iz sprudišta

  Pomoć skreperu u fazi punjenja skreperskog koša

  Vuča drugih mašina (nabijača, transportera)

  Čišćenje snega

Prema načinu učvršćenja i položaju kakav može da zauzme raonik sa nožem razlikuju se sledeće vrste dozera:

  Buldozer - osnovna mašina, kod koje je nož postavljen upravno na čelo traktora

  Engldozer - raonik se može postaviti u kosi  položaj u odnosu na čelo traktora, bilo na levu ili na desnu stranu

  Tiltdozer - raonik se može iz horizontalnog položaja naginjati bilo na levu ili na desnu stranu

  Univerzalni buldozer - raonik se može pomerati i u horizontalnoj i u vertikalnoj ravni

Zajednička karakteristika je da je moguće pomeranje noža translatorno, bilo da se on diže ili spušta. U zavisnosti od snage motora traktora i vučne sile dozera klasificiraju se na:   

Buldozer Vučna sila Jačina motora
veoma teški 300 kN 300 kW
teški 200 - 300 kN 150 - 300  kW
srednji 140 - 200  kN 75 - 150 kW
laki 30 - 140 kN 35 - 75 kW
malogabaritni 30 kN 35 kW

Pogonski motor je dizel motor, a samo za malogabaritne može biti i benzinski.

Postoje tri karakteristična načina iskopa dozerom:

  Ravan iskop

  Klinasti iskop

  Grebenast iskop

Transportovanje materijala dozerima je ekonomično samo na kratke daljine. Za dozere guseničare optimalne daljine se kreću od 30 m do 60 m, i ne preporučuje se se dalji transport od 100 m, a kod točkaša do 150 m.

Proračun praktičnog učinka dozera:

Up = Ut  × Kv × Kp × Kr × Kn

Ut =T / Tc × q, q - zapremina radnog organa, pod zapreminom radnog organa podrazumeva se zapremina tla koju nož širine b i visine h potiskuje ispred sebe.

q = ( b × h ˆ 2 / 2 × tg ۴ ) × ( 1 - 0,005 × Lt )

gde je:

 Lraz - dužina deonice na kojoj se iskopani materijal razastire

Tc = tk + tt + tr + tpov + tm

 tk - vreme kopanja

  tt - vreme transporta

  tr - vreme razastiranja

  tr = Lraz / Vraz, Vraz - brzina pri razastiranju, Vraz = 4 - 6 km / h

  tpov - vreme povratka, tpov = Lpov / Vpov, Vpov - brzina povratka vozila Vpov = 6 - 9  km / h

  tm - vreme manervisanja

  Kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

  Kp - koeficijent  punjenja kašike

  Kr - koeficijent rastresitosti  materijala

  Kn - koeficijent uticaja nagiba terena

Brzine kretanja dozera (m / min):

Vrsta tla Operacija
iskop transport razastiranje prazan hod
pesak, suva glina,

zemlja bez vegetacije

50 - 80 60 - 120 70 - 120 100 - 150
vlažna i tvrda glina,

smrznuta zemlja,

tlo sa niskom vegetacijom

50 - 55 60 - 75 60 - 80 65 - 110
drobina, raspadnuti

slojevi mekanih stena,

mokar i zbijen šljunak

10 - 20 35 - 50 40 - 55 40 -75

koeficijente neophodne za proračun vadimo iz tabela, kao i izbor samih mašina iz  podloga.

Na prvoj slici je klasičan dozer guseničar  (engl. crawler dozer), dok je na drugoj  dozer na pneumaticima, koji se ređe sreće i  svojom konstrukcijom podseća na utovarivač sa dozerskim nožem.

   

www.caterpillar.com   www.equipmentcentral.com/europe  

Kao univerzalna građevinska mašina dozer se koristi za vuču drugih građevinskih mašina, kao noseći sistem druge tehnološke opreme, kao cevopolagači.

www.zeppelin.de/D/lieferprogramm/04planieren/3raddozer

Dozer - skrejper (engl.scrape-dozer je kombinacija skrejpera, odnosno skrejperskog koša i dozera (dozer između gusenica ima skrejperski koš umesto noža).

www.frutiger.ch

Postoji takođe dozer - utovarivač (ili utovarivač - guseničar). Kompaktor je oblik dozera ili utovarivača sa gumenim točkovima na koje su navučeni čelični plaštovi valjka sa bodljama.

 

Dozer - utovarivač, utovarivač - guseničar  (engl. crawler loader), utovarivač na gusenicama, ujedinjuje  konstrukciju te dve mašine, tj. dozera i utovarivača. Ima utovarnu lopatu sličnu zatvorenom nožu dozera, a pozadi rijač. Koristi se za iskop i utovar, po potrebi za prenos, razastiranje i grubo planiranje zemljanog i kamenog rastresitog materijala. Spada u kategoriju univerzalnih građevinskih mašina.

www.fiatkobelco.com   www.zeppelin.de

 

Gusenice (engl. track) su deo postolja većine građevinskih mašina dozera, bagera ,bušilica, transportnih sredstava (damperi ili minidamperi), složenih postrojenja  (glodalice, finišeri, pokretne drobilice) za lakše i sigurnije kretanje po svim vrstama podloga, klizavim i neravnim terenima. Mnoge mašine po gusenicam su i dobile naziv ,kao  utovarivač guseničar, bager guseničar i sl. Omogućavaju sporo kretanje, a time i veliku snagu pri iskopu. Gusenice su u stvari  veliki beskajni lanci koji se kreću -okreću po čeličnim točkovima. Na lancu se nalaze male učvršćene pločice, koje se delimično preklapaju. Guseničari obavezno i najmanje imaju jedan par gusenica. Guseničar se okreće tako što jedna gusenica ne radi ili stoji ili se okreće u suprotnom smeru od druge strane. U zavisnosti od vrste mašine, tla i radova  gusenice mogu biti razne širine i dužine, uže za rad na kamenoj podlozi ili šire za rad na slabo nosivom  tlu. Pločice imaju takođe veliki asortiman - sa jednim ili više uzdužnih rebara, sa kombinacijom  uzdužnih i kosih rebara, sa nižim ili višim rebrima, sa većim ili manjim preklopom ili bez preklopa.

www.zeppelin.de

Nož dozera (engl. bladeje osnovni radni alat dozera smešten na njegovu voznu konstrukciju sa prednje strane. Može biti različito oblikovan, tj. može biti zaobljen i sa strane zatvoren (U - nož za iskop tvrdog tla i kamenog materijala), može biti ravan (S -nož služi uglavnom za razastiranje i planiranje rastresitih materijala), može se delimično zakretati i podizati hidrauličnim putem u svim ortogonalnim ravnima. Nož može biti posebno oblikovan i ojačan na donjem delu, zavisno od toga da li se koristi za planiranje rastresitih materijala ili iskop kamenog materijala. Nož isto tako može biti  u obliku rešetke (čišćenje terena) ili dvostranog rala  (V-nož za čišćenje terena od grmlja i drveća).

Rijač, riper (engl. ripper)  je alat za razaranje tla ili stene. Oblika je neke vrste izduženog uskog rala (sličnog polusavijenom, malo dužem klinu) koje se utiskuje i povlači kroz tlo ili stenu. Učvršćuje se uglavnom zglobno sa zadnje strane dozera ( najčešće) ili dozer - utovarivača, a može i na grejder. Može biti jednostruk, dvostruk ili trostruk u smislu broja rijača. Može biti pokretni i nepokretni, stim da se pokretni više praktikuje jer se pri nailasku na veću prepreku sam podiže, dok nepokretni zapinje i otežava rad. Jednostruki udarni rijač u obliku udarnog čekića omgućava dozeru iskop svih vrsta stenskog materijala.

www.vailproducts.com

Za proračun koštanja radnog časa dozera pogledati sledeće tabele a, b i c. Tablice mašinskih normi  date su na strani d.