Automikser (truck mixer, transit mixer) je transportno vozilo za prevoz svežeg betona i maltera iz fabrike betona na gradilište. Konstrukciju čini kamion na čijoj šasiji je smešten bubanj s lopaticama, koje se okreću. Bubanj se okreće pomoću posebnog motora ili motora vezanog za pogonski motor samog vozila. Te lopatice okretanjem u jednom smeru mešaju beton, kako bi se sprečila segregacija betona, a okretanjem u drugom smeru vrši se pražnjenje bubnja. Automikser se prazni u:

Kiblu građevinske dizalice

Betonsku pumpu

Pretovarni bunker

Pretovarni bunker služi kao silos za punjenje kible ili pumpe za beton, jer se automikser kreće neprekidno na relaciji  fabrika - gradilište. Transport mikserom ne sme biti po pravilu duži od 30 min. Sastavni deo automiksera može biti pumpa za betonj, kao i transportna traka, kojima se beton doprema na mesto ugradnje. 

www.cifa.com    www.liebherr.de   www.schwing.de

Tehničke karakteristike automiksera su ujednačene a razlike nastaju uvođenjem novih tehničkih rešenja za:

Prijem i distribuciju betonske mase

Mešanje sadržaja bubnja u toku transporta

Održavanje temperature i konzistencije betona u zadatom opsegu

Najvažnije tehničke osobine su:

Bruto zapremina bubnja auto-mešalice: 10 - 20 mˆ 3

Korisna zapremina bubnja auto-mešalice: 6 - 12 mˆ 3

Koeficijent punjenja bubnja auto-mešalice: 55 - 62 %

Brzina okretanja bubnja auto-mešalice: 0 - 14 o/min

Instalirana snaga motora (orijentaciono): 7,5 - 8,0 kW/mˆ 3

Visina otvora za prijem betona: 3,75 - 3,85 m

Oprema bubnja auto-mešalice: 1 - 2 spirale

Zapremina rezervoara za vodu: 0,40 - 0,60 mˆ 3

Da bi omogućili paralelizaciju aktivnosti tehnolozi su ekstenzijama (distributivna ruka, transportna traka) automiksera osposobili da sa ivice temeljne jame preručuju sveži beton u temelje, podrumske zidove i međuspratne konstrukcije.

Velike transportne dužine od fabrika betona do gradilišta van gradskih zona mogu u letnjim i zimskim mesecima doneti značajnu promenu temperature svežeg betona. Nanošenjem sloja termoizolacije (2 - 5 cm) i izradom njene kvalitetne zaštite dobijeni su uslovi za termo­sno održavanje stanja mešavine a poklopci otvora za prijem i otvora za izručivanje betona onemogućavaju i gubitak vlage. Time se minimizira promena konzistencije betona. Većina modernih automiksera ima instalirane sudove za aditive i baždarene dozatore kojima se precizno meri količina unetog dodatka.

Nakon svakog radnog ciklusa treba oprati bubanj kako bi se sprečilo stvaranje debele očvrsle skrame i pregledati stanje spiralnih mešalica betonske mase. Zabeleženi su slučajevi da je usled oštećenja (ulegnuća) dna bubnja dolazilo do zadržavanja izvesne količine vode i cementnog mleka koja je prilikom prijema nove ture betona (u fabrici betona) menjala njegovu konzistenciju u meri koja je nalagala odbacivanje kompletne količine dopremljene na gradilište. Ovo pokazuje da održavanju mašina treba posvetiti neophodnu pažnju.

Proračun praktičnog učinka automiksera vrši se po formuli:

Up = T / Tc × q × Kv × Kp × Kr

gde je:

Trajanje jednog ciklusa: Tc = tu +ti + tm + ttpun + ttpr

tu - vreme punjenja (brzina punjenja 3 do 4 mˆ 3 / min, odnosno 20 -25 s / mˆ 3)

ti - vreme pražnjenja (brzina pražnjenja 0,8 do 1,5  mˆ 3 / h)

ttpun - vreme transporta punog  automiksera

ttpr - vreme transporta praznog automiksera


      

   

 

      

Za proračun koštanja radnog časa  pogledati sledeće tabele a  i  b.