Your login:
Password:
Forget your password?

 

Primena građevinskih mašina danas je jedan od najbitnih faktora za realizaciju bilo kog investicionog projekta. Da bi se održao napredak  građevinarstva neophodan je stalni razvoj i usavršavanje njihovih radnih karakteristika.

 


  Mašine prema određenoj grupi radova Građevinska mehanizacija                  (engl. construction equipment) su sve vrste građevinskih mašina, pogonskih motora, transportnih sredstava, razne tehnološke opreme i uređaja. Mašine se obično dele u dve osnovne grupe:
Standardne građevinske mašine                Posebna građevinska mehanizacija
 

Tablice - Podloge za izbor građevinske mehanizacije

 

 

 


     
  Mašine specijalne namene
 Univerzalna građevinska mašina                 (engl. multipurpose construction machinery) je mašina koja se u smislu upotrebe može kotistiti  za ogroman broj operacija ...


  Pregled linkova  kompanija koje se bave proizvodnjom ili imaju dilerske mreže iz oblasti građevinskih mašina. Pregled je dat po  određenoj vrsti mašine, ali pri tome možete na jednoj istoj prezentaciji pronaći podatke za još dosta mašina.


 


 
 

  Tabelarne analize  rada mašina u     kompleksim uslovima
 


 
 
 

  Izdavaštvo i domaće građevinarstvo